Zmiany w pit 2018 dotyczące podatku dochodowego

PIT – co oznacza ten skrót, skąd się wziął? Podatek dochodowy – ustawy go regulujące. PITy program jako prosty sposób dokonywania rozliczeń podatkowych. Bezpłatny program PIT – ułatwi rozliczenie i pokaże, według jakiego podatku powinniśmy się rozliczyć.

PIT – Personal Income Tax, ta nazwa pochodzi z języka angielskiego. Jest to angielskie określenie nazwy podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak sama nazwa wskazuje podatek ten obejmuje dochody, uzyskane przez osoby fizyczne. Jak wiadomo Ministerstwo Finansów udostępnia druki PIT podatnikom, gdyż jest to druk urzędowy, który co roku ma obowiązek wypełnić każdy obywatel danego państwa, który w danym roku podatkowym osiągnął jakiekolwiek dochody z tytułu wykonywanej pracy. Z podatkiem dochodowym związane są dwa określenia – przychody oraz koszty ich uzyskania. Obowiązkiem podatnika jest wykazać związek przychodów oraz kosztów ich uzyskania z uzyskanymi przez niego przychodami.

Obciążenie obywateli podatkiem dochodowym regulują 2 ustawy:

  1. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.);

  2. ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczłtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów, uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Poza zakresem tej ustawy pozostają przychody z działalności rolniczej, z gospodarki leśnej, podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn, wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, z racji podziału wspólnego majątku małżonków, w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej, ze świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym reguluje opodatkowanie podanych poniżej przychodów, osiąganych przez osoby fizyczne, a mianowicie przychodów, osiąganych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, umowy najmu i dzierżawy oraz wszelkich umów o podobnym charakterze, bycia osobą duchowną.

Warto też wiedzieć, iż opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników, którzy uzyskują przychody poprzez prowadzenie aptek, działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

You may also like...