Ulga rehabilitacyjna w PITy programie, odlicz komputer

PITy program, to bezpłatne narzędzie, które pomoże Państwu w niezwykle przystępny sposób wypełnić roczne zeznanie PIT. Dzięki dostępnej aplikacji rozliczenie podatku za rok jest o wiele łatwiejsze niż do tej pory. Program do rozliczania PITów jest coraz bardziej popularny wśród polskich podatników. Przyspiesza on proces wypełnienia formularza, a jednocześnie minimalizuje ryzyko popełnienia błędu. Proponowany program jest pomocnym narzędzie dla osób chcących skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Aplikacja pomoże Państwu bez trudu wyliczyć rozliczenie podatkowe .

Do odliczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej uprawnione są osoby niepełnosprawne oraz podatnicy, którzy utrzymują osobę niepełnosprawną. Przesłanką do udzielenia ulgi jest zakwalifikowanie chorego do pierwszej lub drugiej grupy inwalidzkiej.

W ramach przywileju rehabilitacyjnego można dokonać w rozliczeniu podatku za rok odliczeń na:

  • zakup oraz naprawę sprzętu inwalidzkiego;

  • zakup oraz naprawę urządzeń technicznych, które niezbędne są w procesie rehabilitacji;

  • zakup oraz naprawę narzędzi, które ułatwiają wykonywanie czynności życiowych – środki muszą być jednak wydane stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, dlatego na przykład nie można dokonać odliczeń z tytułu zakup sprzętu gospodarstwa domowego;

  • zakup niezbędnych wydawnictw oraz pomocnych materiałów szkoleniowych.

Jeżeli zaistnieje wątpliwość, czy dany sprzęt jest pomocny, a zarazem niezbędny w przebiegu określonego typu rehabilitacji, wówczas warto zasięgnąć opinii lekarza. Może on wydać zaświadczenie potwierdzające konieczność zakupu danego urządzenia. Jeżeli Urząd Skarbowy poprosi o wyjaśnienie zasadności wykorzystania danego sprzętu, wtedy opinia lekarska może okazać się bardzo pomocna.

Osoby niepełnosprawne bardzo często dokonują zakupu komputera, gdyż jest on pomocny zarówno w pracy, jak i w nauce. Nabycie komputera wraz z oprogramowaniem oraz drukarką jest podstawą do skorzystania z ulgi. Jednak zakup papieru, tuszu bądź samego oprogramowania nie jest warunkiem wystarczającym do odliczenia.

Wśród sprzętów objętych ulgą znalazły się między innymi: leczniczy materac wypełniony kaszą gryczaną, ortopedyczny korektor szyjny, łóżko terapeutyczne, łóżko ortopedyczne, lampa do światłoterapii, aparat słuchowy, zestaw do kąpieli perełkowej i ozonoterapii, fotel z wbudowanym masażem, mata do hydromasażu, przyrządy do masażu ręcznego, aparat do magnetoterapii impulsowej, obuwie zdrowotne, pompa insulinowa, monitor bądź telewizor o dużej przekątnej dla niedowidzących osób, aparat słuchowy wraz z bateriami, koncentrator tlenowy, tradycyjny lub elektryczny wózek inwalidzki, peruka, oprawki okularowe oraz szkła korekcyjne.

Ulga swoim zasięgiem nie obejmuje: artykułów gospodarstwa domowego, materiałów papierniczych i rysunkowych, pościeli rehabilitacyjnej, poduszki ortopedycznej lub samochodu. Odliczeniu podlegają jedynie wydatki poniesione na przystosowanie pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Wszystkie wydatki w ramach przywileju rehabilitacyjnego powinny być odliczone od dochodu, pod warunkiem, że:

  • nie zostały wliczone do kosztów uzyskania przychodu;

  • nie zostały odliczone od przychodu w oparciu o przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;

  • nie zostały zwrócone w innej formie;

  • nie zostały dofinansowane przez zakładowe fundusze rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia lub zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podatnik ma obowiązek dokumentowania dowodów potwierdzających wydatkowanie pieniędzy. Należy pamiętać, iż paragon fiskalny nie wypełnia znamion dobrego dokumentu, ponieważ brak w jego obrębie danych osoby dokonującej zakupu. Dowodem, na podstawie którego można dokonać odliczeń jest dokument zawierający w swej treści informacje o osobie, która ponosi wydatek, źródle wydatku, jego wysokości oraz czasie, w którym został on poniesiony. Za prawowite dokumenty uznawane są faktury, przelewy bankowe, pocztowe dowody wpłaty, itp., które należy dołączyć do rozliczenia podatkowego .

You may also like...