Świadczenia alimentacyjne a rozliczenie PITów za pomocą programu PIT

Już niebawem będziemy ponownie musieli rozliczyć się z urzędem skarbowym, tym razem z osiągniętych w roku dochodów. Jeżeli w trakcie roku podatkowego otrzymywaliśmy alimenty, konieczne może okazać się zapłacenie od nich podatku. Opodatkowanie alimentów zależne jest od ich rodzaju, dlatego też zanim zaczniemy rozliczanie PIT , powinniśmy zapoznać się z regulacjami, które zostały zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zdecydujemy się na wypełnianie deklaracji przy pomocy PITy program, treść ustawy, wraz ze wszystkimi obowiązującymi zmianami, będziemy mogli znaleźć w zakładce „przepisy”. Warto jednak podkreślić, darmowy program PITy oferuje swoim użytkownikom znacznie więcej. Przy jego pomocy w bardzo łatwy sposób wypełnimy deklarację podatkową uwzględniającą zarówno alimenty jak i innego rodzaju dochody. Program PIT posiada wszystkie rodzaje formularzy w formie aktywnej, co oznacza, że sam oblicza wysokość podatku, który za dany rok musi odprowadzić podatnik na podstawie kwot wpisanych do formularza przez użytkownika. Ponadto program do obliczania PITów zaopatrzony został w specjalny kreator zeznań podatkowych, przy pomocy którego, możemy również wygenerować swoją deklarację podatkową odpowiadając na pytania zadawane przez program.

Podatek od alimentów musi odprowadzić osoba, które je otrzymuje, nie osoba, która je wypłaca, gdyż to dla niej stanowią one źródło dochodu. Polskie prawo podatkowe przewiduje zwolnienia podatkowe dla tego typu dochodów, istnieje również kwota wolna od podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że prawo do zwolnienia z podatku w przypadku otrzymywania alimentów, przysługuje wtedy, gdy są to alimenty otrzymywane na rzecz dzieci, które nie ukończyły dwudziestego piątego roku życia, niezależnie od tego, czy dzieci uczą się, czy nie. Podatku w rozliczeniu PIT nie musimy odprowadzać również wtedy, gdy alimenty przeznaczone są dla dzieci, którym przyznana została renta socjalna. W przypadku dzieci należących do tej grupy, wiek nie jest czynnikiem decydującym o możliwości zwolnienia z podatku, podatek nie musi być odprowadzany nawet wtedy, gdy dziecko ma więcej niż dwadzieścia pięć lat.

W momencie, gdy otrzymujemy alimenty podlegające opodatkowaniu, czyli alimenty, które zostały zasądzone przez sąd lub przyznane nam w wyniku ugody sądowej, obowiązek opłacenia podatku dochodowego dotyczy jedynie kwoty, o którą otrzymane alimenty przekroczyły równowartość 700 zł miesięcznie. Zatem jeżeli otrzymaliśmy alimenty w wysokości 1000 zł, opodatkowane (każdego miesiąca) zostanie jedynie 300 zł, gdyż 700 zł stanowi w tym przypadku kwotę wolną od podatku. W opisanym przykładzie, w wymiarze rocznym, podatek będzie musiał zostać zapłacony od 3600 zł (12 miesięcy x 300 zł).

Alimenty w zeznaniach podatkowych kwalifikowane są jako „przychody z innych źródeł” i to właśnie w tej rubryce powinniśmy wykazać je wypełniając aktywne formularze przy pomocy programu do wypełniania pitów. Jeżeli natomiast zdecydujemy się na skorzystanie z kreatora, powinniśmy, podczas odpowiadania na zadawane przez kreator pytania, we właściwym miejscu zaznaczyć zakładkę „inne źródła”.

Na koniec warto zaznaczyć, że obowiązek odprowadzenia podatku, pojawia się dopiero w przypadku faktycznego otrzymania alimentów, samo zasądzenie alimentów na naszą rzecz nie jest wystarczającą przesłanką do obciążenia nas podatkiem dochodowym. Dlatego jeżeli nie otrzymaliśmy przysługujących nam świadczeń alimentacyjnych, nie musimy płacić podatku, a jeżeli otrzymaliśmy tylko część alimentów, w zeznaniu podatkowym w programie do obliczania PITów wykazujemy jedynie otrzymaną kwotę.

You may also like...