Rozlicz PIT 36 z pomocą PITy 2013 programu

PITy 2013 program, to niezawodny sposób na szybkie i bezbłędne wypełnienie rocznej deklaracji podatkowej. Z tej bezpłatnej elektronicznej aplikacji korzysta coraz więcej Polaków, gdyż internetowa pomoc pozwala oszczędzać im czas, unikać błędów i obaw związanych z uzupełnieniem zeznania podatkowego. Programy do rozliczania PITów 2013 samodzielnie wykonuje działania matematyczne, a ich wyniki umieszcza w odpowiedniej rubryce. Interaktywne rozliczenie PIT 2013 jest o wiele bardziej czytelne niż wypełnienie zeznania w jego klasycznej, papierowej formie. Wybierając PIT 2013 program otrzymują Państwo najwyższej jakości gwarancję poprawnego uzupełnienia swej deklaracji, ponieważ PITy 2013 darmowy programprzystosowany jest do bieżących przepisów prawa podatkowego.

Jeżeli Państwa intencją jest złożenie zeznania na formularzu PIT-36, wówczas warto skorzystać z pomocy elektronicznego programu do rozliczania PITów. Deklarację PIT-36 należy wybrać jeżeli podatnik:

 • prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych z jednoczesnym zastosowaniem skali podatkowej;

 • prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, które opodatkowane są na zasadach ogólnych z jednoczesnym zastosowaniem skali podatkowej.

PIT-36 jest drukiem właściwym także dla przychodów osiąganych:

 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów mających podobny charakter, a które opodatkowane są na zasadach ogólnych;

 • ze źródeł krajowych objętych nakazem samodzielnego uregulowania należności, które są zaliczkami na poczet podatku;

 • ze źródeł zagranicznych bez pośrednictwa płatnika;

 • z innych źródeł, które opodatkowane są na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej, od których ani podatnik, ani też płatnik nie miał obowiązku w ciągu roku podatkowego zapłaty zaliczek.

Zeznanie na formularzu PIT-36 również powinien złożyć podatnik, który w grudniu roku podatkowego sporządził remanent likwidacyjny.

Druk PIT-36 skierowany jest zarówno do osób, które opodatkowują swoje dochody w sposób indywidualny, jak i do osób, które dokonują rozliczeń wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowują dzieci. Zeznanie złożone jest niepoprawnie, jeżeli w przeciągu całego roku podatkowego współmałżonkowie nie byli w związku małżeńskim lub kiedy nie istniała pomiędzy nimi wspólność majątkowa. Również za błędną zostanie uznana taka deklaracja małżeńska, w której istnieje konieczność zastosowania podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego (oprócz najmu prywatnego) lub podatku tonażowego. Aby uniknąć błędów warto używać programu do rozliczania PITów.

Jeżeli podatnik jest rodzicem lub opiekunem prawnym, który wychowuje dziecko jako kawaler, panna, wdowiec, wdowa, rozwodnik, rozwódka, pozostaje w separacji lub w związku małżeńskim z jednoczesnym pozbawieniem praw rodzicielskich bądź odbywa karę pozbawienia wolności, wówczas może złożyć swą deklarację na formularzu PIT-36 jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wypełnij PIT 36 z programem do rozliczania PITów 2013.

Należy pamiętać, iż likwidację w ciągu roku podatkowego działalności gospodarczej, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych, należy wykazać na formularzu zeznania PIT-36, a nie na druku PIT-37.

Dokonaj rozliczenia PITu 2013 przy użyciu programu. Podatnik nie wykazuje:

 • przychodów będących efektem działalności rolniczej (oprócz przychodów osiąganych z działów specjalnych produkcji rolnej, które opodatkowane są na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej);

 • przychodów uzyskanych z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia;

 • przychodów, które podlegają przepisom o podatku od spadków i darowizn;

 • przychodów, które wynikają z czynności nie będących przedmiotem prawnie skutecznej umowy;

 • przychodów z podziału małżeńskiego majątku w wyniku ustania bądź ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów będących następstwem wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków bądź śmierci jednego z nich.

Bezpłatna aplikacja PITy 2013 program pozwoli Państwu pomyślnie wypełnić roczne zeznanie podatkowe.

You may also like...