program do rozliczenia pit 2016 pomoże rozliczyć PIT w różnych sytuacjach.

Zbliża się kolejny rok podatkowy, skutkiem czego potrzebny nam nowy program do rozliczenia pit 2016. Od początku stycznia będziemy mieć cztery miesiące na wypełnienie deklaracji i rozliczenie się z fiskusem. Warto już teraz pomyśleć jaką formę rozliczenia wybierzemy, jaki formularz pit, i czy może naszą deklarację wypełni program PIT . Program do rozliczania PITów pomoże nam również rozliczyć zyski i straty z transakcji kapitałowych. Transakcje kapitałowe to przychody z papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, a także z udziałów w spółkach kapitałowych. Końcówka tego roku to czas wahań na giełdzie. Spore spadki cen na rynkach akcji kuszą wiele osób, aby zainwestować w lokaty, certyfikaty czy obligacje. Są to instrumenty finansowe, które pozwalają zarabiać inwestującym na spadkach i wzrostach cen wyżej wymienionych produktów. Jest to jednak ryzykowne ponieważ niedoświadczonym osobom często zdarza się zaliczyć straty w wyniku nieodpowiednich działań. Jak określa ustawa o stracie mówimy kiedy koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów. W danym roku podatkowym możemy w programie PITY obniżyć dochód uzyskany z tytułu transakcji kapitałowych o kwotę równą wysokości straty ze źródła przychodów, przez okres następujących po sobie pięciu lat podatkowych. Jednak warunkiem koniecznym jest, aby wysokość obniżenia w poszczególnych latach nie przekroczyła 50% kwoty tej straty. Podatnik sam wybiera, w których latach i w jakiej wysokości dokona odliczeń. Oczywiście pamiętając, aby zachować warunek co do dopuszczalnej kwoty odliczenia w roku podatkowym. Jeśli jednak w danym roku podatkowym nie osiągnęliśmy dochodu, który podlega opodatkowaniu, to nie możemy za ten rok odliczyć straty podatkowej. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie w kolejnym roku podatkowym.

Zarówno przychód jak i stratę rozliczamy w PIT 38, który udostępnia program do rozliczenia PITów . Najkrócej mówiąc PIT 38 wypełnia się w sytuacji uzyskania dochodu lub straty z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji, obligacji) lub pochodnych instrumentów finansowych, a nawet udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Podstawą do wypełnienia PIT 38 jest PIT 8C. To PIT, który wystawiają zarówno biura maklerskie jak i podmioty, które są stroną umowy zbycia papierów wartościowych czyli nabywcą. Nabywca musi być osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Nawet jeśli nasz płatnik nie wyśle nam dokumentu PIT-8c, my jako podatnik i tak musimy złożyć deklarację PIT 38 w terminie, czyli do 30 kwietnia . PIT 38 możemy wypełnić w tradycyjny sposób, na papierowych drukach i złożyć go we właściwym urzędzie skarbowym lub skorzystać z nowoczesnych form rozliczeń za pomocą PITy program. To aplikacja, którą można pobrać ze naszej strony internetowej. Darmowy program PIT to oszczędność naszego czasu i pieniędzy. Dla podatników to nowe możliwości rozliczeń i przede wszystkim wygoda. Możemy siedzieć w zaciszu własnego domu i w ciągu kilku chwil rozliczyć się z fiskusem, bez stresów i bez kolejek. Rozliczenie przez Internet gwarantuje także, szybszy zwrot pieniążków na konto jeśli mamy nadpłatę podatku. Jedyne narzędzia jakich potrzebujemy to komputer i dostęp do Internetu. Nie trzeba być technologicznym geniuszem. Program bez problemu przeprowadzi nas przez wszystkie części formularza PIT. A nawet jeśli się pomylimy, natychmiast wyświetli się komunikat o poprawieniu błędu poprzez zaznaczenie na czerwono błędnie wypełnionego pola. Dołącz do grona zadowolonych podatników i skorzystaj z możliwości jakie oferuje darmowy program PIT .

You may also like...