PITy program pomoże skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej

Ulga rehabilitacyjna ma na celu ułatwić funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej. Obejmuje ona szereg różnorodnych wydatków, dokonanych przez osobę niepełnosprawną na sprzęty oraz leki, które są związane z jej chorobą. Dzięki uldze rehabilitacyjnej niepełnosprawni przy rozliczenie podatkowe mogą sobie odpisać od dochodu rocznego daną kwotę przeznaczoną, na rzeczy, które obejmują tę ulgę. Niewiele jednak osób wie, od czego można odliczyć podatek, a od czego nie. Dlatego też został stworzony program do rozliczenia PITu. Gdy używamy PITy darmowy program, wiadomo jest, że osoby niepełnosprawne mogę sobie odliczyć od podatku wydatki związane z ich chorobą, zwłaszcza te osoby, które posiadają I i II grupę inwalidzką.

Wydatki, które mogą zostać odliczone od podatku, to te przeznaczone przede wszystkim na umeblowanie domowe, dostosowane specjalnie dla osób niepełnosprawnych, jak również leki, które osoby niepełnosprawne muszą zażywać. Jednak tutaj można odliczyć tylko określoną kwotę w zależności od tego, ile dana osoba wydaje na leki. Program PIT wyliczy tę kwotę samodzielnie, wystarczy tylko wpisać ile pieniędzy wydaliśmy w tym zakresie. Dzięki PITy program wypełnianie PITów nie jest już tak skomplikowane jak do tej pory, i co więcej ułatwia dokonywanie rozliczeń. Z reguły, wielu ludzi zastanawia się też, jaką kwotę można odliczyć od podatku, wykonując to w sposób tradycyjny, przy pomocy kalkulatora łatwo o pomyłkę. Poza tym nigdy nie jesteśmy wówczas pewni, czy nie odliczyliśmy zbyt dużej kwoty od swojego podatku i wówczas będziemy mieli problemy z urzędem skarbowym. Można również dokonać rozliczenia podatkowego w ten sposób, że będziemy mieli do czynienia z nadpłatą podatku, wówczas będzie to niekorzystne dla nas. A po co później jeszcze poprawiać rozliczenie roczne od dochodu i robić to samo po raz drugi, skoro istnieje inny, bardziej przyjemny sposób na dokonywanie rozliczeń, dzięki któremu nie popełnimy błędu i już za pierwszym razem poprawnie rozliczymy się z urzędem skarbowym. A to wszystko dzięki programowi PITy . Nadpłata podatkujest to różnica między podatkiem odprowadzonym a odliczeniem np. na cele rehabilitacyjne, leki itp.

Nadpłatę podatku, po zweryfikowaniu rozliczenia rocznego urząd skarbowy przekazuje podatnikowi. Warto skorzystać z PITy darmowy program, ponieważ wtedy będziemy mieli pewność, że nasze wyliczenia są jak najbardziej prawidłowe. PITy program jest tak skonstruowany, aby wyliczać wszystko automatycznie, jedynym zadaniem jest wpisanie do niego odpowiednich danych oraz odpowiednich kwot pieniężnych do pustych pól. To, od czego można odliczyć podatek również zawarte jest w programie, wystarczy tylko wybrać z listy i zaznaczyć, dzięki czemu nie trzeba się więcej zastanawiać czy za daną rzecz przysługuje podatkowa ulga rehabilitacyjna, czy też nie. Program do rozliczenia pitu jest skonstruowany zgodnie z nowymi ustawami i przepisami, dotyczącymi prawa podatkowego, dlatego też nie trzeba się martwić czy PITy program wykona wszystko poprawnie, ponieważ jest to oczywiste. Program ten zawsze odpowiada na potrzeby konsumentów i ułatwia wszystkim ludziom sprawdzenie, ile pieniędzy można odliczyć od podatku. Wypełniając ręcznie rozliczenie podatkowe nie ma możliwości sprawdzenia, jaką kwotę można odliczyć od podatku, zaś program PITy daje taką możliwość, dlatego też warto z niej skorzystać.

PITy program pozwala skorzystać z ulgi na darowizny

Gdy wykonywać będziemy rozliczenie podatku za rok warto jest skorzystać z możliwości wysłania deklaracji drogą elektroniczną. Pomocny w takiej sytuacji może okazać się PITy program. Będziemy dzięki niemu mogli bardzo łatwo wypełnić naszą deklarację podatkową. PIT program do rozliczania będzie także bardzo przydatny wtedy, gdy postanowimy wypełnić formularz PIT ręcznie, ponieważ wykona on wszystkie obliczenia i odliczenia związane chociażby z omawianymi darowiznami, a zatem nasze rozliczenia roczne będą polegały jedynie na wpisaniu odpowiednich danych do komputerowego formularza a następnie przepisaniu wszystkich uzyskanych wartości na papierowy druk PIT.

W zeznaniu podatkowym podatnik ma prawo do odliczenia wydatków poniesionych przez niego w formie darowizny. Ulgi przysługują w przypadku darowizn wnoszonych na:

  • cele krwiodawstwa (tylko w przypadku honorowego krwiodawstwa),

  • cele kultu religijnego,

  • na cele pożytku publicznego (organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego), warto skorzystać z tej możliwości przekazując 1 procent podatku organizacji która przykładowo dba o edukację ekologiczną naszych dzieci.

  • na działalność charytatywno-opiekuńczą, która prowadzona jest przez kościelne osoby prawne.

A także na rzecz organizacji, które znajdują się w innych krajach Unii Europejskiej i w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzących działalność równoważną z ich polskimi odpowiednikami. Limit dochodu jaki podlega omawianej uldze wynosi 6%. Co oznacza, że jedynie 6% naszego dochodu przeznaczone na darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, czy pożytku publicznego podlega odliczeniu. Wyjątek od tej zasady stanowią darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą, dla tej kategorii nie istnieje ustawowy limit ulgi, jeżeli podatnik posiada pokwitowanie przekazania darowizny oraz kościelna osoba prawna sporządzi sprawozdanie, w którym wykaże, że i w jaki sposób darowizna została spożytkowana w ciągu dwóch lat od momentu jej otrzymania. Sprawozdanie to nie jest konieczne, aby możliwe było odliczenie darowizny w deklaracji podatkowej, jednak jeżeli nie zostanie doręczone po dwóch latach, podatnik ma obowiązek dokonania korekty.

Aby ulga z tytułu dokonanej darowizny była możliwa, konieczne jest jej odpowiednie udokumentowanie. Jeżeli darowizna ta miała charakter pieniężny, to dokumentem potwierdzającym jej dokonanie będzie bankowy dowód wpłaty. Natomiast w przypadku, gdy darowizna ta miała charakter niepieniężny konieczne jest posiadanie dokumentu określającego wartość tej darowizny, a także oświadczenie o przyjęciu darowizny. Gdy darowizna ma postać krwi (honorowi dawcy krwi) kwota podlegająca odliczeniu, to tak zwany pieniężny ekwiwalent za krew (130 zł za 1 litr krwi). Co bardzo ważne, z ulgi w przypadku krwi można skorzystać jedynie w odniesieniu do krwi, która została oddana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Warto również pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem, niektóre przedmioty darowizny mogą być wliczone w rozliczeniu rocznym w koszty uzyskiwania przychodu – jeżeli ma to miejsce darowizna ta nie podlega już odliczeniu. Ponadto odliczeniu nie podlegają darowizny dokonane na rzecz związków zawodowych, partii politycznych i fundacji przez nie utworzonych oraz samorządów zawodowych.

To w jaki sposób dokonamy odliczenia darowizny nie ma znaczenia – jej część możemy odliczyć w rozliczeniu podatku za rok, a pozostałą część w deklaracji za rok następny. Istotne jest jedynie to, aby darowizna nie została odliczona dwa razy. Dla podatników ważną informacją jest także fakt, że darowizna może zostać odliczona zarówno od przychodu (jeżeli płacimy podatki w formie ryczałtu ewidencjonowanego) jak i od dochodu.

You may also like...