PITy program pomoże przy rozliczeniu podatkowym osób samotnie wychowujących dziecko

Wypełnianie pitów, które jest corocznym obowiązkiem każdego podatnika nie musi być przykrym obowiązkiem. Można sobie znacznie ułatwić wypełnianie druków, poprzez korzystanie z aplikacji internetowych. PITy program to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które mają już dość tradycyjnego wypełniania druków papierowych. Program do rozliczania PITów pomoże nie tylko wyliczyć odpowiednie stawki podatku, ale także wskaże możliwe odliczenia od podatków czy też poinstruuje, jak prawidłowo wypełnić druki, na przykład rodzicom, którzy samotnie wychowują swoje pociechy. Rozliczenie swoich dochodów na bardziej preferencyjnych zasadach jest możliwe w przypadku tych rodziców lub opiekunów prawnych, którzy samotnie wychowują dzieci. Rozliczenie podatku za rok w przypadku panny, kawalera czy też rozwodników wygląda nieco inaczej niż rozliczenie podatnika, który wychowuje dziecko w związku małżeńskim, co uprawnia co wspólnego rozliczania się z urzędem skarbowym.

Program PITy do pobrania jest z naszej strony www, zawiera on wszelkie informacje, które ułatwią wypełnienie druku samotnemu rodzicowi. Jest to pomocne szczególnie w sytuacji, kiedy taka czynność jest wykonywana po raz pierwszy. Warto wiedzieć, że ten typ rozliczenia przysługuje także tym rodzicom, którzy są w trakcie separacji, z punktu widzenia przepisów prawa. Jeśli doszło do rozwodu to wyznacznikiem rozliczenia się z dzieckiem jest orzeczenie sądu, który przyznaje danej osobie władzę rodzicielską. Najważniejszym kryterium korzystania z tej formy opodatkowania jest fakt bycia rodzicem samotnie wychowującym dzieci. W rozumieniu prawa za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się również taką osobę, która trwa w związku małżeńskim, jednak jeden ze współmałżonków zostaje pozbawiony praw rodzicielskich albo też jest w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Oprócz podstawowego wymogu, jakim jest samotnie rodzicielstwo, istnieje jeszcze kilka kryteriów, które upoważniają do bardziej preferencyjnego rozliczenia podatku za rok. Drugim czynnikiem decydującym o tej formie opodatkowania jest wiek dziecka. Przede wszystkim w danym roku podatkowym podatnik musi wychowywać małoletnie dziecko, które nie ukończyło 25 roku życia i ma status ucznia lub studenta. Kryterium wieku nie jest brane pod uwagę w przypadku dziecka, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Dziecko musi uczyć się w szkole, publicznej lub też niepublicznej. Zasada ta obejmuje szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz wyższe. Nie jest ważne to, czy studiuje się zaocznie, dziennie czy też wieczorowo, ważny jest status studenta. Zeznanie podatkowego takiego rodzica musi być także złożone w obowiązującym terminarzu, to jest do 30 kwietnia roku. Rodzic nie może także w danym roku podatkowym prowadzić działalność gospodarczej, która jest opodatkowana podatkiem liniowym wynoszącym 19%, a także kartą podatkową, podatkiem tonażowym lub też ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczenie się według tego preferencyjnego opodatkowania nie wymaga szczególnych umiejętności. Wystarczy jedynie w Picie 37 lub też w Picie 36, dostępnych w programie do rozliczania PITów , zaznaczyć odpowiednią rubrykę. Nie jest więc to trudne, wystarczy jedynie dokładnie wczytać się w druk zeznania podatkowego. Pamiętajmy szczególnie o tym, by podpisać nasze zeznanie oraz złożyć je w wymaganym terminie podatkowym. Jeśli którejś z tych czynności nie uczynimy to będziemy mieć problem z uzyskaniem stawki dla osoby samotnie wychowującej dziecko, chyba że odpowiednia korekta złożona zostanie jeszcze przed 30 kwietnia.

Osoba spełniająca wszystkie te warunki może określić podatek w wysokości podwójnego podatku obliczonego od połowy swoich własnych dochodów. Ważne jest jednak to, że do dochodów osoby, które samotnie wychowują dziecko nie wlicza się przychodów opodatkowanych ryczałtem, a także wtedy, kiedy dziecko uzyskuje jakiekolwiek dochody własne.

You may also like...