PITy program a zmiany w podatku od nieruchomości

W zależności od daty nabycia bądź wybudowania nieruchomości (praw majątkowych), różne są sposoby opodatkowania przychodu/dochodu uzyskanego z ich sprzedaży. Różne są także formularze, na których podatek z tego tytułu się wykazuje. Rozliczenie podatkowe ze sprzedaży nieruchomości możemy przeprowadzać na formularzu pit 39. Jest to jeden z formularzy, który oferuje nam PITy program umożliwiający obliczenie podatku , pod warunkiem, że zbywana nieruchomość została nabyta/wybudowana nie wcześniej niż w 2009 r.

W formularzu PIT-39 wykazuje się nie tylko wysokość przychodów/dochodów podlegających opodatkowaniu, ale także korzystających ze zwolnienia w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej. Dla tych podatników, którzy sprzedali swoją nieruchomość w 2009 roku, albo prawa majątkowe nabyte lub wybudowane w latach 2007-2008, podatek wynikający z tych transakcji będą musieli wykazać w zeznaniach: PIT-36, PIT-36L bądź PIT-38 w terminie do 30 kwietnia r. Wszystkie wskazane deklaracje oferuje program PITy . To bezpłatna aplikacją, którą błyskawicznie można pobrać ze strony internetowej i dokonać obliczenia podatku .

Nie trzeba posiadać ani imponujących zdolności w zakresie obsługi komputera ani w zakresie rachunkowości. Potrzebne nam są jedynie dokumenty przygotowane przez pracodawców i wszelkie inne gwarantujące rozliczenie ulg. Nasze zadanie ogranicza się tylko do przepisania odpowiednich danych w wymaganych pozycjach. To co trzeba podkreślić mówiąc o programie PITy to przede wszystkim: darmowy dostęp, łatwość obsługi i oszczędność czasu. Kwoty w formularzach są obliczane automatycznie co ogranicza możliwość popełnienia błędu. A nawet jeżeli się już takie zdarzą program wychwytuje i komunikuje o brakujących lub błędnych danych.

Ustawodawca przewidział także możliwość przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego przy wypełnianiu interaktywnych formularzy. Elektroniczne rozliczenie PIT możemy wysłać droga internetową do urzędu skarbowego ustalonego wg miejsca zamieszkania podatnika bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów od roku czekają nas zmiany w podatku od nieruchomości. Na stronie ministerstwa widnieje informacja w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w r. Z obwieszenia wynika, że górne granice stawek podatku od nieruchomości w r. będą wynosić.

Od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,

  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,15 zł od 1 ha powierzchni,

  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,41 zł od 1 m2 powierzchni;

Od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

Od budowli – 2% wartości

You may also like...