PIT zerowy – Kiedy nie musimy opłacać podatku od uzyskanych dochodów w PIT

Rozliczenie roczne już trwa od miesiąca. Czas, aby rozliczyć PITy masz do końca kwietnia. Jeszcze niewiele osób zdecydowało się rozliczyć z fiskusem. Jeśli tez jesteś w tej grupie to już czas, aby pomyśleć nad swoją deklaracją. Nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Podatek PIT, który jest podatkiem od dochodów muszą płacić wszyscy uzyskujący dochody, czyli pracownicy otrzymujący wypłaty, osoby prowadzące działalność gospo­darczą, wykonujący umowy zlecenie, sportowcy, artyści, emeryci, renciści, a nawet bezrobotni na zasiłku i osoby utrzymujące się z alimentów, bo też otrzymują jakiś dodatkowy dochód. Również opodatkowaniu podlega dochód osiągany z działalności wykonywanej osobiście jak np.: działalność artystyczna, lite­racka, naukowa, trenerska, oświatowa, publicystyczna, dochodów wynikający z pełnienia obowiązków spo­łecznych lub obywatelskich (jak np. mandat radnego, posła, senatora lub funkcja sołtysa), uczestniczenie w radach nadzorczych, zarządach, komisjach, działalność płatników, inkasentów, syndyków, biegłych sądowych. Kiedy już wiemy jakie mamy przychody, jakie koszty możemy ustalić dochód. Od tego dochodu należy odprowadzić podatek. Większość dochodów opodatkowana jest progresywnie, czyli według tak zwanej karty podatkowej 19%, 30% i 40%. Spośród trzech wymienionych stawek najwięcej Polaków płaci tę najniższą, czyli 19%. Niektóre dochody objęte są ryczałtem i tutaj w zależności od dochodu obowiązuje określona stawka podatku. Np. od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości zapłacimy podatek 10%, a od dochodu z odsetek na rachunku bankowym już 19%. Na szczęście tych dochodów nie musimy wykazywać w naszym corocznym zeznaniu, a podatek od nich jest naliczany i płacony jednorazowo. Jednak podatek od pozostałych dochodów za rok poprzedni musi płacić każda osoba mieszkająca w Polsce bez względu na wiek.

Mając program PITy może to być jednocześnie i proste i przyjemne. Niemożliwe? A jednak! Rozliczenie roczne program wykona bezbłędnie, przy minimalnym Twoim zaangażowaniu. Wystarczy, że pobierzesz darmowy PIT program i zainstalujesz go na swoim komputerze. To fantastyczne, że za tak wyjątkowe narzędzie nie trzeba płacić ani grosza. Ta aplikacja to nie tylko wielkie udogodnienie dla podatników, ale i również dla organów podatkowych. Dzięki inteligentnej formule aplikacji masz pewność, że każde obliczenie będzie poprawne, a nawet jeśli zdarzy ci się jakaś pomyłka, program zasygnalizuje Ci to natychmiast. Poza tym w obszernej bazie materiałów w dziale „pomoc”, znajdziesz odpowiedzi na wszelkie możliwe pytania. To ogromna baza bezcennej wiedzy. Jeśli nie masz pewności, który pit wypełnić, z tym programem krok po kroku przeanalizujesz wszystkie dostępne możliwości.

Jak od wszystkich zasad są wyjątki także w przypadku podatków, są liczne przypadki, w których nie będziesz musiał płacić podatku od dochodów. Te wyjątki wymienia ustawa o podatku dochodowym, a jest ich ponad 100 pozycji. Wśród nich możemy znaleźć np. niektóre świadczenia pra­cownicze takie jak diety, czy uzyskane z tytułu podróży służbowych, stypendia dla uczniów i studentów, niektóre od­szkodowania, zapomogi otrzymane w razie klęsk żywiołowych. Podatku nie zapłacimy również jeśli w roku poprzednim dochód nie przekroczył tak zwanej kwoty wolnej od podatku, czyli 3 091zł. Jednak nawet wtedy PIT trzeba rozliczyć. Jeśli nie zrobimy tego w terminie może nas spotkać spora kara, nawet do 3 tysięcy złotych. Więc nie zwlekaj i pobierz PITy za program, który rozliczy Twój PIT za Ciebie.

You may also like...