PIT zagraniczny! Zasady przeliczania dochodów zagranicznych

Wiele osób pracujących za granicą jest zobowiązanych do rozliczania się ze swoich dochód nie tylko w miejscu, w którym zarabiają, ale przede wszystkim w kraju, w którym posiadają miejsce zamieszkania (nazywane również ośrodkiem interesów życiowych). PIT rozliczają osoby, które poza granicami uzyskały zysk, jednak sposób, w jaki muszą się z fiskusem rozliczyć, zależy od sposobu, w jaki dane państwo ma określony stosunek podatkowy do rodzimego kraju. I tak, możemy mówić, że przed użyciem PIT za program należy określić metodę obliczania dochodów zagranicznych. Mamy więc dwa typy, po pierwsze metoda wyłączenia z progresją, po drugie metoda proporcjonalnego obliczenia. Dookreślając, metody te warunkują rodzaj unikania podwójnego opodatkowania, które zostało zawarte pomiędzy krajami (np. Polska i Irlandia). Metoda włączenia z progresją obejmuje m.in. Francję, Danię, Chiny, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Niemcy, Wielką Brytanię, Szwecję czy Włochy. Natomiast metoda proporcjonalnego odliczania zawarta została z np. Austrią, Finlandią, Holandią, Belgią czy Australią. Przed rozliczeniem warto więc zaznajomić się z rodzajem metody przypisanej do kraju, co ułatwi proces rozliczeniowy, korzystając z PITy program.

PIT program zawiera szereg deklaracji podatkowych niezbędnych w procesie rozliczania za mijający rok. Co jednak istotne, prócz deklaracji, np. PIT-37, mamy możliwość skorzystania z załączników. Jeśli zaistniała sytuacja, podczas której pracowaliśmy w kilku krajach, uzyskując tam dochód, wtedy jesteśmy zobligowani do wypełnienia załącznika PIT-ZG. Istotnym elementem jest to, że dla każdego z państw wypełnia się ten załącznik od nowa. Program do rozliczenia PIT za zawiera tego typu załącznik.

Jak wygląda proces przeliczania dochodów zagranicznych na naszą walutę? Wbrew pozorom nie jest to aż tak trudne, jak może się wydawać, jednak wymaga przypomnienia sobie kilku rzeczy. W druku PIT-ZG wskazuje się państwo, a także dochody (przeliczone na walutę krajową), które uzyskaliśmy. Ponadto, podatek zapłacony za granicą również należy przeliczyć na rodzimą walutę i zaznaczyć na załączniku do deklaracji PIT. Powstaje pytanie, jak zrobić to w PITy program? Otóż, wybierając deklarację i jej załącznik, zastanawiamy się nad tym, jak przeliczać kwoty. Przychody, które osiągnęliśmy w obcej walucie powinny być przeliczone na rodzimą walutę zgodnie z kursem kupna, który obowiązywał w dniu otrzymania pieniędzy. Jak określić kurs? Zgodnie z kursem banku, w którym posiadamy konto. W tabelach historii kursów walut bez większych problemów możemy sięgnąć do tego typu informacji. Jeśli zaś podatnik nie posiada konta, wtedy należy skorzystać z kursu określonego przez NBP. Wtedy jednak kurs musi być z dnia poprzedzającego wypłatę naszych środków. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. PIT za z PIT za program nie powinien więc stanowić większych problemów. PITy program pomogą nam w rozwiązywaniu deklaracji podatkowych, szczególnie, że można skorzystać z informacji pomocy zawartej w programie. Przed rozliczeniem należy pamiętać, by sprawdzić metodę obliczania dochodów zagranicznych – czy obowiązuje nas metoda wyłączenia z progresją, czy metoda proporcjonalna. Pozostałe kwestie można zrzucić na barki programu do rozliczenia PIT za .

You may also like...