PIT 2016 program. Ograniczone i nieograniczone obowiązki podatkowe

W PIT 2016 program Istnieją dwa rodzaje obowiązku podatkowego:

  • ograniczony,

  • nieograniczony.

Ich szczegółowa charakterystyka, zostanie przedstawiona w poniższym artykule. Na początku warto jednak podkreślić, że niezależnie od tego jaki rodzaj obowiązku podatkowego na nas ciąży, do rozliczenia osiągniętych w roku dochodów, warto wykorzystać PIT 2016 program. Program do wypełniania PITów , znacznie ułatwi nam wypełnianie deklaracji podatkowej. W PIT program, możemy uzupełnić formularz podatkowy zarówno w formie aktywnej deklaracji, jak i przy użyciu kreatora, który krok po kroku przeprowadzi nas przez wypełnianie zeznania rocznego. Jeżeli przyjdzie ci zmierzyć się z rozliczeniem podatkowym po raz pierwszy w życiu, tym bardziej powinieneś pobrać program do rozliczania PITów , gdyż przy jego pomocy zaoszczędzisz sporo czasu i nerwów, które zazwyczaj towarzyszą rozliczaniu się z fiskusem. Warto podkreślić, że darmowy program pit , można pobrać bez żadnych opłat, za pomocą zaledwie kliku kliknięć myszką, z Internetu.

Zanim przejdziemy do omówienia, wspomnianych powyżej, rodzajów obowiązków podatkowych, omówimy źródło ich regulacji. Ustawą regulującą prawo podatkowe obowiązujące w Polsce jest ordynacja podatkowa. Jest w niej zdefiniowane istnienie obowiązku podatkowego. Obowiązkiem podatkowym jest konieczność wniesienia przez podatnika świadczenia, o charakterze pieniężnym do budżetu państwa lub do budżetu samorządu terytorialnego (w zależności od charakteru dochodu). To świadczenie pieniężne nazywane jest podatkiem. Podatki mają charakter:

  • bezzwrotny,

  • przymusowy,

  • powszechny,

  • nieodpłatny.

Oznacza to, że podatków nie da się uniknąć, muszą one być opłacane przez wszystkich osiągających dochody, a kwoty wpłacone przez podatników w formie podatków nie są zwracane.

Wiele jest prawdy w stwierdzeniu, że nie można być pewnym przyszłości, ale zawsze można być pewnym istnienia podatków. Oczywiście istnieją państwa, w których dochody nie są opodatkowane, jednak warto podkreślić, że bardzo niewiele państw może sobie pozwolić na taki luksus. Podatki stanowią wpływy do budżetu państwa, to właśnie z nich finansowana jest działalność państwa, obejmująca między innymi świadczenia państwa na rzecz jego obywateli. Państwa, w których nie ma podatków, posiadają duże wpływy do budżetu z innych źródeł (np. eksportu ropy), w Polsce takich wpływów nie ma, dlatego nasze dochody zawsze będą podlegały opodatkowaniu.

Na każdym obywatelu danego państwa ciąży obowiązek podatkowy. Rodzaj obowiązku podatkowego, decyduje o sposobie opodatkowania dochodów. W poniższej tabeli przedstawiono jak opodatkowane są dochody, przy poszczególnych rodzajach obowiązku podatkowego.

Rodzaj obowiązku podatkowego

Rodzaj opodatkowania

nieograniczony obowiązek podatkowy

opodatkowanie w kraju całości osiąganych dochodów, niezależnie od ich źródła

ograniczony obowiązek podatkowy

opodatkowanie w kraju jedynie dochodów osiągniętych na terenie Polski;

opodatkowanie dochodów zagranicznych w kraju, w którym zostały one osiągnięte

Z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, mamy do czynienia wtedy, gdy:

  • podatnik posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (spędza na terenie Polski minimum 183 dni w roku),

  • podatnik posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej centrum swoich interesów gospodarczych i/lub osobistych.

O ograniczonym obowiązku podatkowym, mówimy wtedy, gdy:

  • podatnik posiada swoją rezydencję podatkową na terenie innego państwa (spędza na jego terenie minimum 183 dni w roku),

  • nie posiada w Rzeczpospolitej Polskiej centrum swoich interesów gospodarczych i/lub osobistych, gdyż posiada je na terenie innego kraju.

Jeżeli osiągamy dochody poza granicami kraju, powinniśmy właściwie uregulować swoją rezydencję podatkową, gdyż praca w innym państwie nie powoduje zaprzestania istnienia obowiązku podatkowego względem krajowych organów podatkowych. Wicej na temat PITów .

You may also like...