PIT 38 formularz w PIT programie

PIT program pozwoli Państwu w niezwykle prosty i szybki sposób wypełnić roczne zeznanie podatkowe. Jest to najwyższej klasy narzędzie, które daje możliwość rozliczenia między innymi formularza PIT-38 wraz z przypisanymi do niego załącznikami. Program do PITów jest w pełni bezpłatny. Daje gwarancję przystosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Rozliczenie podatkowe dzięki przejrzystej interaktywnej aplikacji pozwoli oszczędzić czas, ponieważ program do rozliczania PIT samodzielnie dokona obliczeń matematycznych oraz automatycznie wypełni puste pola wybranego przez Państwa formularza. PITy program krok po kroku przeprowadzi każdego podatnika przez proces wypełnienia rocznego zeznania podatkowego.

Deklarację PIT-38 może złożyć podatnik, który uzyskał przychody z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną, zbycia innych papierów wartościowych, sprzedaży pożyczonych papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw, które z nich wynikają. Formularz PIT-38 jest właściwy dla rozliczenia podatkowego przychodów osiąganych z objęcia wkładów w spółdzielniach bądź objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną w miejsce niepieniężnych wkładów, które nie są przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią.

Podatek dochodowy w zeznaniu PIT-38 ma charakter liniowy. Jego wysokość została wyznaczona na poziome 19%. Oznacza to, iż każdy podatnik dokonujący rozliczeń przy użyciu formularza PIT-38 bez względu na wysokość osiąganych przychodów musi zapłacić podatek wedle jednolitej stawki podatkowej. Druk PIT-38, inaczej jak PIT-36 czy PIT-37, nie zawiera kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, iż każda nawet najmniejsza suma uzyskanego przychodu podlega opodatkowaniu. Użycie pit programu do rozliczania pitów pozwoli uniknąć tych błędów.

Termin złożenia rocznego zeznania podatkowego upływa 30 kwietnia. Jeżeli ostatni dzień tego terminu przypada w sobotę, niedzielę lub inny świąteczny dzień, wówczas ostateczna możliwość złożenia deklaracji zostaje przesunięta na pierwszy dzień po ustaniu czasu wolnego lub świątecznego. W roku ostatni dzień kwietnia wypada w sobotę, dlatego termin zeznania podatkowego został przeniesiony na 2 maja roku.

Jeżeli osoba będąca cudzoziemcem przed wymienionym terminem postanowi opuścić terytorium Polski, wówczas jest zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej jeszcze przed wyjazdem z naszego kraju. Jeżeli zaś cudzoziemiec pozostaje na terytorium Polski, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi o zastosowaniu innej niż 19% stawki podatkowej, wówczas postanowienia umowy staną się pełnoprawne jeżeli cudzoziemiec udokumentuje dla celów podatkowych za pośrednictwem certyfikatu rezydencji swoje miejsce zamieszkania. Jeżeli podatnik jest z kolei obywatelem polskim uzyskującym przychody zagraniczne, wówczas zeznanie z ich uzyskania składa na terytorium Polski, pod warunkiem, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będzie stanowić inaczej.

Przed wypełnieniem deklaracji przy użyciu programu do rozliczania pitów należy pamiętać, iż od podatku zwolniona jest sprzedaż papierów wartościowych, które zostały zakupione na giełdzie jeszcze przed 2004 rokiem. Osoba inwestująca zanim złoży swoje zeznanie PIT-38 powinna otrzymać formularz PIT-8C, w którym znajdą się informacje o wysokości przychodów i kosztów ich uzyskania, które osiągnął inwestor w danym roku podatkowym. Nieotrzymanie druku PIT-8C nie zwalnia podatnika z terminowego złożenia zeznania. Brak dostarczenia administracji skarbowej rocznej deklaracji podatkowej wiąże się z odpowiedzialności karno-skarbowej.

Druku PIT-38 nie można złożyć wspólnie z małżonkiem, ponieważ służy on rozliczeniu indywidualnemu.

Bezpłatna aplikacja PITy program pozwoli Państwu pomyślnie wypełnić roczne zeznanie podatkowe.

You may also like...