PIT 11 – Co zrobić jeśli nie otrzymało się go

PITy program do pobraniaprogram PIT PIT program do rozliczenia

Na złożenie zaznania podatkowego w urzędzie skarbowym mamy czas do końca kwietnia. Wyjątek stanowi ten rok, kiedy możemy składać nasze deklaracje do 2 maja. PIT-11 jest nam niezbędny, aby poprawnie wypełnić PIT 37, który możemy rozliczać w sposób tradycyjny jak i poprzez program do rozliczania PITu. Ale co w sytuacji, kiedy nie otrzymaliśmy w terminie do końca lutego informacji od pracodawcy (zleceniodawcy) o wysokości dochodu, a także potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy?

Tak więc zanim uruchomimy program rozliczenie roczne powinniśmy się upewnić czy tak na dobra sprawę kwalifikujemy się, aby otrzymać taką informację roczną. Ponieważ jeśli nasze dochody są zbyt niskie, informacji takiej nie dostaniemy. Innym powodem nieotrzymania PIT 11 może być sytuacja, w której nasz dochód określony w informacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym, wtedy też nie wymaga się uwzględnienia go w rozliczeniu rocznym PIT program. Może się również zdarzyć tak, że nasz pracodawca, lub były zleceniodawca nie posiada naszego aktualnego adresu zamieszkania, stąd problemy np. z dostarczeniem oczekiwanych informacji podatkowych.

Kiedy już wyczerpiemy wszystkie możliwości i upewnimy się, że wina za nieotrzymanie PIT 11 nie leży po naszej stronie, przystępujemy do dalszej procedury i ponaglamy naszego pracodawcę, aby wyjaśnił zaistniały stan rzeczy. W sytuacjach większego napięcia można wysłać pismo ponaglające. Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku określonego przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powoduje groźbę kary z kodeksu karnego służbowego. Odpowiednio wystosowane pismo, a w zasadzie jego kopię można przesłać do właściwego nam urzędu skarbowego, w którym będziemy się rozliczać. Wtedy to instytucja może wspomóc płatnika w działaniach zmierzających do egzekwowania prawa.

Mimo nie otrzymania odpowiednich informacji od pracodawcy nie jesteśmy zwolnieni z obowiązku złożenia deklaracji z PITy program. Musimy wskazać dochody w takim zakresie w jakim jest to możliwe. Oczywiście nie będzie to łatwe zadanie, aczkolwiek przydatne z pewnością okażą się tzw. „odcinki od wypłaty”, które otrzymujemy od pracodawcy. Dlatego tak ważne jest zachowywanie wszelkiej dokumentacji jaką otrzymujemy od naszych pracodawców. Niezależnie od tego czy składasz pit osobiście w urzędzie czy przez program do pitów , powinieneś poinformować urząd skarbowy o możliwości popełnienia błędów w tak wypełnionym zeznaniu.

Dla podatnika, który z powodu opóźnienia w dostarczeniu formularza PIT-11 otrzyma zwrot nadpłaty w terminie późniejszym niż powinien, istnieje możliwość wystąpienia do płatnika o rekompensatę, czyli odszkodowanie w postaci ustawowych odsetek od nadpłaty.

Niestety faktem jest, że omawiany wyżej problem nieterminowego lub całkowitego braku otrzymania od pracodawcy informacji o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy, jest dość częstym problemem. Dlatego ważne jest aby odpowiedniego dobrze przygotować się do takiej możliwej sytuacji. Czyli nawet jeśli zdarzy się tak, że nasze zeznanie nie będzie zgodne ze stanem faktycznym, a nasz pracodawca dośle nam wymagane informacje, należy dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego z uwzględnieniem właściwych danych.

You may also like...