Odliczenia pit 2018 – jakich odliczeń możemy dokonać, gdy płacimy ryczałt?

Jeżeli zdecydowaliśmy się na opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych w formie ryczałtu, mamy obowiązek złożyć PIT do końca stycznia roku. Formularzem podatkowym właściwym dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest PIT-28. Jeżeli będziemy wypełniać PIT-28 po raz pierwszy, warto skorzystać z PITy program. Ten program do rozliczania PIT za rok, przeprowadzi nas przez wypełnianie zeznania podatkowego krok po kroku. Niewątpliwą zaletą posiadaną przez program do rozliczania PIT, jest możliwość uniknięcia, niezwykle popularnych, błędów obliczeniowych, co jest możliwe, ponieważ wszystkie obliczenia wykonywane są przez aplikację, na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych bazowych. Warto podkreślić, że program ten jest darmowy PIT , można w bardzo łatwy sposób pobrać z Internetu. Wypełnianie formularzy podatkowych, może w programie PIT , przebiegać na jeden z dwóch sposobów:

  • przy pomocy kreatora rozliczenia podatkowego,

  • poprzez wypełnienie aktywnego formularza podatkowego.

Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku, podatnik ma możliwość odjęcia wszystkich przysługujących mu ulg i odliczeń. Zaletą kreatora jest, że wypełnianie zeznania rocznego przebiega w nim poprzez odpowiadanie na pytania. Taka forma może okazać się atrakcyjna szczególnie dla osób, które mają do czynienia z formularzami podatkowymi po raz pierwszy, gdyż nie da się ukryć, że nie zawsze oczywistym jest co powinniśmy wpisać, w którą rubrykę. Co bardzo istotne, w programie do wypełniania zeznań podatkowych, umieszczone zostało wiele wskazówek i informacji pomocniczych, których zadaniem jest ułatwienie podatnikowi dokonania rozliczenia.

Jak już wcześniej wspomniano, w programie do wypełniania PITów,można dokonać odliczenia wszystkich ulg oraz odliczeń. Należy pamiętać, że ryczały ewidencjonowany, jak sama nazwa wskazuje, jest formą podatku płaconego nie od dochodu, lecz od przychodu. Ze względu na preferencyjne stawki opodatkowania, nie jest w jego przypadku możliwe pomniejszenie przychodu o koszty jego uzyskania. Również liczba ulg i odliczeń jest mniejsza niż w przypadku innych sposobów opodatkowania. Przychód od dochodów ewidencjonowanych może zostać pomniejszony o:

  • odsetki od kredytów mieszkaniowych (zaciągniętych na budowę nowych budynków),

  • darowizny na cele kultu religijnego,

  • darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (1% podatku przekazywany wybranej OPP),

  • składki wpłacone na rzecz ZUS,

  • wydatki poniesione na remont bądź modernizację zasobów mieszkaniowych (limit, który obowiązywał między 2003 a 2005 rokiem).

Darowizna na cele kultu religijnego może wynosić maksymalnie 6% przychodu podatnika, nawet jeżeli podatnik zdecydował się przekazać na ten cel większą kwotę, to nie może on odliczyć wartości wyższej niż owe 6%. Darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego, może wynosić 1%, jeżeli chcemy wspomóc, którąś z organizacji, powinniśmy we właściwym miejscu w formularzu, podać numer jaki posiada ona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeżeli chcemy wskazać na jaki cel, wybrana przez nas organizacja, ma przekazać otrzymane pieniądze, również powinniśmy określić to w formularzu podatkowym. Zarówno odsetki od kredytów na cele mieszkaniowe, jak i wydatki na remont/modernizację mieszkań, również pomniejszają wysokość przychodu podatnika. W przypadku składek wniesionych przez podatnika na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne, wypadkowe oraz chorobowe, należy odliczyć od przychodu w programie do rozliczania PITów za rok. Składki zapłacone z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego należy odliczyć dopiero od podatku, który stanowi procentową część przychodu pomniejszonego o ulgi i odliczenia.

You may also like...