Jakie PITy wypełnimy z PITy programem (pit 36, 36l, 37, 38, 39)

PITy program jest bardzo popularną wśród podatników aplikacją wspomagającą wypełnianie rocznych deklaracji podatkowych. Ze względu na liczne zalety PIT program do rozliczania z roku na rok jest wykorzystywany przez coraz większą liczbę osób. Nie ma na co czekać, pobierz program do rozliczania PITów i przetestu go już teraz.

Przy jego pomocy podatnicy mogą wypełnić formularze PIT takie jak:

  • PIT 36 druk – przeznaczony dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych, którzy prowadzili własną działalność gospodarczą bądź działy specjalne produkcji rolnej, a także dla osób, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody z najmu bądź dzierżawy, bądź uzyskiwały przychody poza granicami kraju; PIT 36 muszą wypełniać także rodzice wliczający do swoich dochodów zarobki osiągnięte przez niepełnoletnie dzieci,

  • PIT 36l druk – tak samo jak PIT 36 przeznaczony jest dla podatników prowadzących własną działalność gospodarczą, bądź działy specjalne produkcji rolnej, z tą różnicą, że przychody te nie są opodatkowane na zasadach ogólnych, lecz podatkiem liniowym,

  • PIT 37 druk – przeznaczony jest dla podatników, którzy osiągali dochody wynikające ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego, umowy o dzieło, umowy zlecenia, rent, zasiłków, emerytur, praw majątkowych, praw autorskich, stypendiów itp.,

  • PIT 38 druk – wypełniony musi zostać przez podatników, którzy osiągnęli dochody kapitałowe wynikające ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, które posiadają osobowość prawną oraz finansowych instrumentów pochodnych,

  • PIT 39 druk – muszą wypełnić podatnicy, którzy osiągnęli przychody poprzez zbycie nieruchomości nabytej bądź wybudowanej po roku 2008, a także poprzez zbycie praw majątkowych w posiadanie, których weszli po 2008 roku.

Program do wypełniania PITów przeprowadzi nas krok po kroku przez wypełnianie każdego z powyższych formularzy, sprawdzi poprawność wpisanych przez nas danych i wykona wszelkie niezbędne obliczenia. Nie da się ukryć, że program do PITów znacznie ułatwia wypełnianie zeznania rocznego, gdyż zawiera on wszystkie informacje, które są podatnikowi niezbędne, a których bardzo często brakuje podczas samodzielnego wypełniania papierowego formularza (co oczywiście znacznie wydłuża jego wypełnianie). Zauważmy jeszcze iż program do pitów jest bezpłatny!

Poza wymienionymi wcześniej istnieje wiele innych zalet, które sprawiają, że podatnicy, którzy raz skorzystali z PITy program chętnie korzystają z tej aplikacji ponownie. Jedną z nich jest pewność, że program nie popełni błędu. Struktura programu jest bardzo dopracowana (jest on tworzony przez fachowców – specjalistów w dziedzinie podatków i rachunkowości, posiadających wieloletnie doświadczenie), co roku jest on aktualizowany, dzięki czemu zeznania podatkowe zawsze wypełnianie są w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe, na najnowszych rodzajach formularzy. Podatnicy bardzo cenią to, że PITy program jest narzędziem w stu procentach bezpłatnym, którego pobranie z Internetu i instalacja na komputerze zajmuje tylko kilka minut, co więcej jeżeli chcemy posiadać najnowszą wersję programu wcale nie musimy deinstalować poprzedniej, gdyż jedno kliknięcie myszą umożliwia zaktualizowanie programu do najnowszej dostępnej wersji. Warto także wspomnieć, że interfejs programu jest bardzo przyjazny użytkownikowi, dzięki czemu jest on bardzo łatwy w obsłudze i korzystać mogą z niego nawet osoby, które nie posiadają szerokiej wiedzy jeżeli chodzi o obsługę komputera, a zawarta w programie biblioteczka obowiązujących przepisów prawnych dotyczących podatków pozwala użytkownikowi znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania, bez konieczności szukania właściwych przepisów w innych źródłach.

You may also like...