Fundusze unijne 2018 – Skorzystaj z PITy programu przy rozliczeniu

Wielkimi krokami zbliża się moment, w którym będziemy musieli rozliczyć się z działalności wykonywanej w roku podatkowym. Warto więc już dziś pobrać bezpłatnie PITy program, który pozwoli nam uniknąć najbardziej powszechnych błędów przy wystawianiu formularzy zeznań podatkowych. Praca z tą aplikacją internetową nie wymaga od nas doskonałe znajomości komputerów, ponieważ w programie zawarta jest szczegółowa instrukcja, która pozwoli nam sprawnie poruszać się po programie i wykorzystywać wszystkie jego możliwości. Rozliczenie roczne to nie tylko i wyłącznie wykazanie dochodów, które otrzymaliśmy ze stosunku pracy, ale również mniej popularne dochody. W ciągu ostatnich kilku lat niezwykle powszechne stały się środki otrzymywane w ramach funduszy europejskich. Tysiące osób skorzystało z tej szansy i pozyskiwało dodatkowe źródło finansowania dla swojej firmy. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że PIT również musi uwzględniać te dochody.

Należy uświadomić sobie przede wszystkim fakt, że wszystkie środki, które zostały pozyskane w ramach dotacji unijnych stanowią nic innego, jak przychód podatników. Jednocześnie jednak, wydatki, które zostały pokryte dzięki dotacjom wliczane są w poczet kosztów. Jedynie dotacji unijne, które zostały wydatkowane na zakup środków trwałych nie mają wpływ na przychody i koszty. Jeśli więc otrzymaliśmy z Unii Europejskiej dodatkowe pieniądze w tym roku podatkowym, to możemy je rozliczyć za pośrednictwem aplikacji, jaką jest program do PITów . Nasz przychód z działalności gospodarczej, która jest przez nas prowadzona, uwzględnia między innymi dopłaty, subwencje oraz dotacje, a także wszelkiego rodzaju inne świadczenia nieodpłatne, które są otrzymywane na pokrywanie kosztów lub też zwrotu wydatków.

Program do wypełniania PITów pomoże nam zapanować nad wszystkimi zasadami, które dotyczą rozliczenia się z dotacji unijnych. Ważne jednak, by pamiętać o tym, że nie zawsze wszystkie te kwoty zaliczane są na rzecz przychodów z prowadzonej działalności. Wykorzystując PITy programbędziemy w stanie łatwo ocenić, czy rozliczenie dotyczy naszych dotacji czy też jesteśmy zwolnieni z opodatkowania. Przede wszystkim przychody z działalności gospodarczej nie będą występować wtedy, kiedy to dotacje będą ściśle związane z otrzymanie, wytworzeniem lub też zakupem środków trwałych lub też wartości prawnych i niematerialnych, od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne.

PIT wypełniany w takiej sytuacji oznacza nic innego, że gdy za pieniądze z dotacji sfinansujemy zakup maszyny czy też licencji to nie będzie to wchodziło w skład opodatkowania podatkiem dochodowym. Jednak program do PITów , który pomoże nam rozliczyć dotacje unijne musi uwzględniać wyposażenie oraz inne przedmioty, które nie stanowią jednak środków trwałych i stanowią w takim przypadku przychód z wykonywanej działalności gospodarczej.

Otrzymanie dotacje w ramach prowadzonych funduszy w Unii Europejskiej jest najczęściej ogromnym sukcesem, dlatego wiele osób nie zastanawia się nad tym, czy kwoty te podlegają pod polskie zasady opodatkowania. Zanim więc przystąpimy do ostatecznego wypełniania zeznania podatkowego, warto dokładnie zapoznać się z procedurami, które dotyczą tych kwestii. Jeśli już będziemy mieli wszystko przygotowane, możemy pobrać program do PITów i zabrać się za wystawianie naszego zeznania podatkowego, które będzie obejmowało także środki dodatkowe uzyskane w ramach funduszy europejskich. Przy użyciu aplikacji program do wypełniania PITów nie będziemy mieć z tym najmniejszych problemów i wszystkie dochody, jakie zostają uzyskane w ramach tych środków zostaną w prawidłowy sposób rozliczone.

You may also like...