Darmowy program pit 2016 i opodatkowanie umów cywilnoprawnych na kwotę niższą niż 200 zł

Rozliczenie podatkowe za rok jest coraz bliżej. Jeśli jednak zastanawiamy się, w jaki sposób rozliczyć się z fiskusem, warto pomyśleć o rozwiązaniu, jakie daje program do rozliczania PITów . Dlaczego akurat ta aplikacja? PITy program służy do wypełniania i rozliczania deklaracji podatkowych, a co za tym idzie, ułatwia proces rozliczeniowy poprzez strategię „krok po kroku”. Mowa tutaj o systemie wprowadzania kolejnych danych, o które prosi nas PIT program, by pod koniec procesu ukazać nam efekt, w postaci wyniku (nasz podatek). Mówiąc krótko, program pit będzie prosił o podstawowe dane, ale także te, niezbędne do rozliczenia (np. ulgi, odliczenia), dlatego warto przyszykować się do tego tak, jak w przypadku deklaracji w postaci druku. W program PIT musimy pamiętać, że wykona za nas niektóre czynności w sposób automatyczny i bezproblemowy.

Wracając jednak do kwestii początkowej, jaką jest opodatkowanie umów cywilnoprawnych na kwotę niższą niż 200 zł, należy stwierdzić, że w 2009 r. wprowadzone zostały nowe metody rozliczania. Musimy pamiętać, że PIT należy rozliczyć także, gdy obowiązuje nas umowa o dzieło i umowa zlecenie. Nieważna jest ich kwota, obowiązek podatkowy je obejmuje. Należy dodać, że od 2009 roku wprowadzono zasady, jeśli chodzi o wykonywanie działalności osobiście, np. przy umowach zlecenie, jeśli jednak ich łączna wartość od danego płatnika nie przekroczy kwoty 200 zł. I tak, jeśli suma nie przekroczy wskazanej kwoty, wtedy podatek wyniesie 18% przychodu.

Należy jednak rozgraniczyć pewne sytuacje – po pierwsze, gdy umowa została zawarta np. ze swoim pracownikiem, wtedy należy odliczyć 20%, a następnie od kwoty, która pozostanie, 18%. Jeśli zaś ktoś nie będzie pracownikiem, i posiada, jak w tytule, umowę o charakterze cywilnoprawnym, wtedy wystarczy odliczyć od sumy 18%, bez dodatkowych kosztów. Program do rozliczania PITów pomoże nam rozliczyć np. deklarację PIT-37, jeśli posiadamy umowę zlecenie bądź o dzieło.

Należy pamiętać, że niekiedy w umowach należy ująć sprawy związane z ubezpieczeniem, np. ZUS. Dlatego też najłatwiejszy sposób zawierania tego typu umów dotyczy uczniów (gimnazjum, szkoły średnie, zawodowe, studia) do 26 roku życia, których ubezpieczenie nie obejmuje.

Umowy zlecenie często zawierane są właśnie z uczniami lub studentami, zważywszy na szczególny charakter pracy (często dorywcza, jednorazowa). Warto jednak wspomnieć, że uczniowie mogą liczyć na to, że po rozliczeniu odpowiedniej deklaracji, korzystając z np. PITy program, fiskus zwróci zapłacony podatek.

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych na kwotę niższą niż 200 zł nie należy do rzeczy nadmiernie skomplikowanych. Warto znać jednak podstawowe elementy, zgodnie z którymi należy się rozliczać. Więcej szczegółów można znaleźć w ustawie, która „słowo po słowie” definiuje proces opodatkowania umów cywilnoprawnych.

PIT program jest całkowicie darmowy, dlatego bez większych problemów można go pobrać z sieci i użytkować. Jednym z najciekawszych rozwiązań jest skorzystanie z opcji e-deklaracji, czyli zamiast zwykłego PIT-a, uzupełnia się druk interaktywny, który następnie można przesłać drogą elektroniczną prosto do fiskusa.

You may also like...