podatek dochodowy pit – Czy od odszkodowania za zwolnienie z pracy należy zapłacić podatek dochodowy

Podatek dochodowy PIT pozwoli nam dokładniej zrozumieć, czy od odszkodowania za zwolnienie z pracy należy uiścić odpowiedni podatek. Czas, kiedy trzeba będzie złożyć w urzędzie skarbowym nasze PITy zbliża się wielkimi krokami. W większości przypadków ostateczny termin złożenia zeznania PIT przypada na 30 kwietnia roku. Nie wszyscy podatnicy znajdują się jednak w klarownych i jasnych sytuacjach, również patrząc z perspektywy fiskalno- podatkowej. Program PIT pomoże jednak każdemu, kto będzie chciał się rozliczyć szybko i sprawnie z fiskusem, bez ryzyka popełniania jakiś błędów, które później skutkowałby koniecznością wystawiania korekt i stawieniem się w urzędach skarbowych. Dzięki PITy program na własnym komputerze będziemy w stanie wystawić formularz, który następnie będzie mógł być przesłany do wskazanego urzędu skarbowego, również drogą elektroniczną.

Problematyczna może być jednak sytuacja osób, które w roku podatkowym zostały zwolnione z pracy w okresie, kiedy przysługiwała im gwarancja zatrudnienia. W takich sytuacjach wiele osób decydowało się na wstąpienie na drogę sądową i wniesienie wniosków o uzyskanie odszkodowania z tytułu takiego zwolnienia. Program PITy jest również przeznaczony dla takich osób, które uzyskały odszkodowanie na mocy prawomocnego wyroku i nie wiedzą czy należy te pieniądze wykazać w swoim zeznaniu podatkowych.

Warto zdawać sobie sprawę, że nie każde odszkodowanie, które otrzymamy w roku podatkowym jest zwolnione z podatku. Należy więc upewnić się, czy w naszej sytuacji takie działanie jest zasadne. Przede wszystkim z braku opodatkowania korzystają te osoby, które uzyskały odszkodowania na ściśle określonych warunkach. Wszystkie te kwestie zostały uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i nimi należy się kierować przy rozliczeniu swoich przychodów. Należy dokładnie się im przyjrzeć, aby stwierdzić, czy są one odpowiednie do sytuacji, w której się znaleźliśmy. Zgodnie z zapisami w ustawie od podatku zwolnione są odszkodowania, które:

  • są określone w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu ucięcia okresu wypowiedzenia umów o pracę,

  • zawierają odszkodowania przyznane z tytułu przepisów uwzględniających zakaz konkurencji,

  • dotyczą odpraw pieniężnych, jakie są wypłacane w nawiązaniu do przepisów o szczególnym rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy, z przyczyn, które nie dotyczą bezpośrednio pracowników,

  • dotyczą pieniędzy otrzymanych w ramach zawartych ugód lub też umów.

Jak więc wynika z tych zapisów w sytuacji, kiedy pracownik otrzymał odszkodowania ze niesłuszne zwolnienie z pracy nie musi odprowadzać od tej kwoty podatku dochodowego. Rozliczenie przychodów w Picie następuje więc tylko i wyłącznie z przychodów, jakie udało się uzyskać w ramach wykonywanego stosunku pracy czy też innych działań zarobkowych.

Należy jednak bezwzględnie pamiętać o tym, że odszkodowanie za zwolnienie z pracy jest wyjątkową sytuacją i inne odszkodowania nie są traktowane analogicznie i niektóre z nich muszą być wykazane w rozliczeniu rocznym, które składamy do urzędu skarbowego. Zawsze lepiej upewnić się czy dane działania muszą być przedłożone w fiskusie, czy też nie, by później nie mieć żadnych problemów z organami skarbowymi. Przy wystawianiu swojego zeznania podatkowego zawsze warto wspierać się aplikacjami komputerowymi, ponieważ to one zawierają najbardziej aktualne oraz niezwykle rzetelne informacje, które dotyczą podatników, rozliczających się w danym roku podatkowym. Program do PITów jest darmowy, dlatego też nie trzeba obawiać się ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w związku z jego pobraniem czy też wielokrotnym użytkowaniem. Dodatkowo program PIT pozwala na wykazanie ulg oraz odliczeń podatkowych, dzięki którym można sporo zaoszczędzić.

You may also like...