Menu

epity

Skorzystaj z PITy 2014 programu i wykorzystaj ulgę na leki

 

 

Ponieważ od niedawna możliwe jest wypełnienie rocznych zeznań podatkowych na wszystkich rodzajach formularzy w formie elektronicznej warto jest rozważyć rozliczenie się z urzędem skarbowym właśnie tą drogą. Pozwoli nam to na pewno na zaoszczędzenie czasu. Żeby nasze rozliczenie było wypełnione prawidłowo warto wykorzystać program do rozliczania PITu. Będziemy mogli w nim bezproblemowo dokonać odliczenia ulgi na leki, a także wszystkich innych przysługujących nam ulg. PIT 2014 program przystosowany jest do wykonywania rozliczeń właśnie za rok podatkowy 2014, bazuje on na najnowszych przepisach obowiązujących dla rozliczeń za dany okres, dlatego też podatnicy powinni mieć na uwadze, żeby do wypełnienia deklaracji podatkowej w nadchodzącym roku wykorzystać PIT 2014 program do rozliczania, a nie jego zeszłoroczną wersję, gdyż przepisy podatkowe są stale przez odpowiedzialne za nie organy aktualizowane.

 

Ulga na leki przysługuje podatnikom w ramach tak zwanego odliczenia rehabilitacyjnego. Prawo do takiego odliczenia mają zarówno osoby niepełnosprawne jak i osoby, które je utrzymują. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zeznaniu podatkowym odliczone mogą zostać wydatki poniesione na leki przewyższające kwotę stu złotych, jeżeli zgodnie z zaleceniem lekarza przyjmowanie tych leków przez osobę niepełnosprawną jest konieczne (zarówno permanentnie jak i tylko przez pewien okres czasu). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno określa jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc skorzystać z ulgi na leki. Pierwszym z nich jest przekroczenie wspomnianej powyżej kwoty stu złotych. Drugim posiadanie dokumentu/dokumentów potwierdzających, że wydatki związane z zakupem leków zostały przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna faktycznie poniesione. Przy czym dowód zakupu zawsze musi być wystawiony na osobę, która dokonuje rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego. Trzeci i ostatni warunek, to posiadanie zaświadczenia wystawionego przez odpowiedniego lekarza specjalistę stwierdzającego, że stosowanie danych leków przez osobę niepełnosprawną jest konieczne. Jeżeli spełniamy wszystkie warunki będziemy mieli możliwość skorzystania z ulgi na leki wypełniając rozliczenie podatku za 2014 rok. Powinniśmy jednak pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie nadwyżka ponad wartość stu złotych, a zatem jeżeli w danym miesiącu nasze wydatki na leki wyniosły 150 zł, to korzystając z ulgi mamy możliwość odliczenia 50 zł, a nie 150 zł. Ponadto wydatki poniesione w poszczególnych miesiącach nie sumują się, co oznacza, że jeżeli np. w maju wydaliśmy na leki 90 zł, a w czerwcu 60 zł (suma wydatków w tych dwóch miesiącach to 140 zł), to nie ma możliwości skorzystania w czerwcu z ulgi w wysokości 40 zł.

 

Bardzo istotne jest, że w przypadku ulgi na leki osoba niepełnosprawna/jej opiekun może dokonać odliczenia nie tylko wtedy, gdy stosowane leki związane są ze schorzeniem, na które cierpi, odliczeniu podlegają wszystkie wydatki związane z zakupem leków. Wcześniej wspomniano, że nie można ze sobą sumować wydatków z poszczególnych miesięcy, wydatków nie mają prawa sumować także małżonkowie będący osobami niepełnosprawnymi. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku ulgi na leki mamy do czynienia z zasadą tak zwanego indywidualnego przeznaczenia, która powoduje, że każdy z małżonków musi w danym miesiącu wydać powyżej stu złotych na swoje leki, aby możliwe było odliczenie poniesionych kosztów, na przykład w programie do rozliczania PITu.

 

Pobierz PIT 37 druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit37


Pobierz PIT 36 druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit36


Pobierz PIT 36l druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit36l


Pobierz PIT 38 druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit38


Pobierz PIT 39 druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit39


Pozostałe formularze PIT 2014