Menu

epity

PITy 2014 program do rozliczenia darowizny na cele kultu religijnego

 

Rozliczenie podatkowe 2014 roku zbliża się coraz większymi krokami dlatego też, jeżeli chcemy dokonać darowizny powinniśmy się spieszyć, gdyż aby możliwe było odliczenie jej od dochodu musi zostać ona dokonana do końca roku podatkowego, czyli do końca grudnia. Darowizna na Kościół różni się od darowizny na cele kultu religijnego, obie te darowizny mogą być przez podatników w łatwy sposób odliczone przy pomocy PITy 2014 program.

 

Ulga związana z przekazaniem środków pieniężnych Kościołowi regulowana jest przez ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy ona darowizn na prowadzoną przez kościelne osoby prawne działalność o charakterze charytatywno-opiekuńczym. Natomiast ulga związana z darowizną na cele kultu religijnego regulowana jest przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasadnicza różnica między tymi ulgami polega na limicie w jakim mogą one zostać odliczone od osiągniętego przez podatnika dochodu. Darowizna na cele kultu religijnego podlega odliczeniu limitowanemu, wraz z innymi darowiznami (na cele krwiodawstwa, na cele pożytku publicznego) nie może ona stanowić więcej niż sześć procent dochodu podatnika w roku podatkowym, którego dotyczy składane rozliczenie. W przypadku darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych limit taki nie istnieje. Oznacza to, że podatnik ma prawo odliczyć od dochodu całą kwotę jaką przekazał on na prowadzoną przez Kościół działalność charytatywno-opiekuńczą. Warto także wiedzieć, że podstawą do odliczenia są także darowizny rzeczowe, których wartość ustalana jest według ceny zakupu lub według ceny rynkowej z dnia ich przekazania Kościołowi. Ulga ta nie sumuje się z innymi ulgami pozwalającymi na pomniejszenie podstawy opodatkowania.

 

W związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania deklaracji podatkowej przez Internet wykonując elektroniczne rozliczenie 2014 wszyscy podatnicy będą mogli odliczyć przysługujące im ulgi, nie tylko te na Kościół, przy użyciu udostępnianej przez Ministerstwo Finansów aplikacji. Także program do PITów 2014, przy pomocy którego możemy w łatwy sposób wypełnić i następnie wydrukować formularz podatkowy przeprowadzi nas przez proces odliczania ulg tak żebyśmy nie popełnili żadnych błędów.

 

Często podatnicy mają problem z zakwalifikowaniem swojej darowizny. Dlatego też warto jest wyjaśnić czym dokładnie są darowizny rzecz kościelnych osób prawnych (popularnie nazywane darowiznami na Kościół), a czym są darowizny na cele kultu religijnego. Jak już wspomniano powyżej, darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych, aby podlegały odliczeniu od dochodu w całości muszą być przeznaczone na prowadzoną przez te osoby działalność charytatywno-opiekuńczą. Do działalności takiej zaliczane jest: prowadzenie szpitali, domów opieki, noclegowni dla bezdomnych, jadłodajni, pomoc dzieciom z ubogich rodzin, organizacja wypoczynku dla dzieci będących w potrzebie. Darowizny na cele kultu religijnego są natomiast przeznaczane na przykład na remonty i budowy kościołów, pomników religijnych, bieżące wydatki kościoła oraz całej parafii.

 

Bardzo istotne jest aby darowizna na Kościół była odpowiednio udokumentowana. Oznacza to, że powinna ona zostać wpłacona na konto kościelnej osoby prawnej, gdyż to właśnie dowód wpłaty stanowi podstawę odliczenia. Z dowodu wpłaty musi jasno wynikać, że to właśnie podatnik dokonał darowizny. Obowiązkiem Kościoła jest natomiast sporządzenie sprawozdania wykazującego na co otrzymane środki zostały spożytkowane. Musi to mieć miejsce w terminie do dwóch lat od momentu otrzymania darowizny. Jeżeli sprawozdanie nie zostanie przez podatnika dostarczone traci on prawo do ulgi, co powoduje konieczność korekty złożonego wcześniej zeznania.

 

Pobierz PIT 37 druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit37


Pobierz PIT 36 druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit36


Pobierz PIT 36l druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit36l


Pobierz PIT 38 druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit38


Pobierz PIT 39 druk w PDF:

interaktywny, tradycyjny do druku

pit39


Pozostałe formularze PIT 2014